Фото албум

Сургуулийн тухай

  Агуулга 1 сар 2 сар 3 сар
Dormitory deposit
Дотуур байрны барьцаа төлбөр
Буцаан олгоно 3,000  3,000  3,000 
SSP
Оюутны тусгай зөвшөөрөл
Сурах эрхийн онцгой зөвшөөрөл 6,840 6,840 6,840
ACR I-CARD
Оршин суух эрх
59 хоногоос дээш сурах оюутнууд - - 3,500
School ID card
Сургуулийн ID үнэмлэх
Сургууль дотор зүүх үнэмлэх 150 150 150
Service maintenance fee
Үйлчилгээний төлбөр
Үйлчилгээ болон захиргааны алба 1,000 2,000 3,000
Visa extension fee
Визний сунгалтын төлбөр
Сар болгон жуулчны виз сунгалт - 3,630 8,530 
Water fee
Усны төлбөр
7 хоногт 150 песо 600  1,200 1,800
Electric fee
Цахилгааны төлбөр
1 ортой өрөө 1,700 3,400 5,100
2 ортой өрөө 1,200 2,400 3,600
3 ортой өрөө 1,000 2,000 3,000
TOTAL PAYMENT
НИЙТ ДҮН
1 ортой өрөө 12,950 19,880 31,580
2 ортой өрөө 12,450 18,880 30.080
3 ортой өрөө 12,250 18,480 29.480
Доорх зардлуудыг очсоны дараа Филиппиний песогоор төлдөг.
* 1USD=52песо  Жишээ нь: 1 ортой өрөөнд 2 сар байрлах нэмэлт зардал 19,880 песо буюу 378USD болно. 
Хаяг:
Байгуулагдсан
Багтаамж
Байрлах байр
Элсэлт
Оюутнуудын орны харьцаа
Сургуулийн тоног төхөөрөмж
Хоол
Хориглох зүйлс
Ойр орчин
Интернэт
Угаалга
Цэвэрлэгээ
Өрөөний сонголтууд
Байранд орох, гарах
Сургууль хүртэл зай

сэтгэгдлүүд

Филиппинд сурсан оюутнуудын сэтгэгдэл

Холбоо барих

  • Утсаар зөвлөгөө авах: 7000-0553
  • Чатаар асуулт асуух: m.me/easy-go.mn
  • Оффис дээр зөвлөгөө авах: Ажлын өдрүүдэд 10:00 - 18:00 | Хагассайнд 12:00 - 16:00
TOP